“Sab Milkar Allah ki Rassi ko Mazbuti se Tham Lo Aur Firqo’n mein Mat Banto…!”

“Sab Milkar Allah ki Rassi ko Mazbuti se Tham Lo Aur Firqo’n mein Mat Banto…!”

 

Is Doure Pur Fitn mein Jnha Haq Ki Raah Talash Karna Mushkil Aur Dushwar Hai Tab Maine Allah Aur Uske Pyare Rasool Alaihissalm  Ki Nusrto’n Madad Se Quran Ka Mutal’a Kiya Taki Apne Liye Haq Ki Rah Aur Nijat Ka Rasta Pa Sakun To Qurane Mukddas Ne meri Rehnumaee Farmaee Aur Ishqo Irfan Ki Raah Ke Khututo Nukush(Nishaan) Jahir Farma Diye.

 Maine Badi Koshish ki Quran Padhkar Khud ko Sulehkulli (Yani Sab Firqe Haq Pe Hai ke hai Khayal wala) Sabit karun Magar Nakam Raha.

Maine Tamam Qurani Surate Padhi Magar Mujhe Na Koi Aayat Aur Na Koi Aisi Surah Mili Jisse Suleh Kulliyat Sabit Ho Balke Jo Mila Wo To Ye Mila…

  • “Ay Mehboob ﷺ Agar Tum In Gustakho’n ki 70 Baar Bhi Muafi Chahoge to Allah Hargiz Eneh Nahi Bakhshega.

      (Surah Tawbah / 9 : 80)

Maine Koshish Ki, Apne Aapko Kisi Firqe se Na Jodu, Magar Ynha Bhi Mujhe Nakami Hue

Kyuni Allah Ke Nabi Sallallahu alaihi wasallam ( ﷺ) Ki Is Hadees Paak Ne Meri Rehnumaee Ki AUr Mere Emaan Va Islam Ki Hifajat Farmee:

  • “Bani Esraeel 72 Firqo’n me Banti Thi Aur Meri Ummat 73 Firqo’n mein Bant Jayegi Aur Sare Firqe Zahannami Honge Siwaye 01 Ke”. (Tirmizi Sharif Jild 02/Kitabul Emaan)

Har Jagah 73 Mein Se 72 Firqe Gustakhi-e-Nabi Karne Ki Wajah Se Munafiq, Fasik, Jhute, Jahannmi, Kafir Aur Be-Emaan Aur Bad-Deen va Gumraah Nazar Aaye In 73 Mein Se Sirf Ek Firqa Kaamyab, Naji, Jannati, Saccha, Huq Aur Deen Par Nazar Aaya Jiski Wajahat Qurane Majeed Ne Khud Farma Di Aur Qiyamat Tak Ke Musalmano Ke Liye Kamyabi Aur Nijaat Ka Rasta Bta Diya.

Agar Quran Mein Kahi Musalman Lafz Ka Zikr Aaya Bhi Hai to Isse Murad Emaan Wale Hi Hai Fasik wo Munafiq Nahi.

Quran Kehta Hai

  • “Sab Milkar Allah Ki Rassi ko Mazbuti Se Tham Lo Aur Firqo’n Mein Mat Bnto…!”

(Surah : Aale Emran 3/103)

Triqa-e-Muslimeen Majhab Ahle Sunnat Hai, Uske Siwa Koi Dusri Raah Ekhtiyaar Karna Tafrka Bazi (Firqo Mein Btna) Hai Jo Ki Mna Hai,

Magar Chunki Munafiqeen Ne Ummat Ko Jaan Bujh Kar Firqo’n me Bant Diya Hai Isliye Quran Kehta Hai,

  • “Aur Wo Jinhone Masjid Banaee (Islam ko) Nuksan Pahunchane Ko Aur Kufr Ke Sabab Aur Musalmano Mein Tafarqa Dalne Ko Aur Uske Intijaar mein Jo Pehle Se Allah Aur Uske Rasool Ka Mukhalif Hai Aur Wo(Munafiq) Bhalaee Ki Qasme Bhi Khayenge Magar Allah Gawah Hai Ke Wo Beshak Jhute Hai”.

      (Surah Tawbah /09: 107)

  • Ay Eman Walo ! Apne Baap Aur Apne Bhaiyo’n Ko Dost Na Samjho Agar Wo Eman Par Kufr Pasand Kare Aur Tum mein se Jo Koi Unse Dosti Karega To Whi Zalim Hai.

      (Surah Tawbah /09: 23)

  • Aur En Mein Se Kisi Ki Mayyat Pe Kabhi Namaz Na Padhna Aur Na Enki Qabr Pe Khade Hona, Beshak Wo Allah va Uske Rasool Se Munkir Hue Aur Fisq mein Hi Mar Gye.

      (Surah Tawbah /09: 84)

 

En Sab Wajeh Ahkamat Ke Bawajood Agar Aashiqe Rasool, Gustakhe nabi, Fasiq AUr Manafiq Sab Hi Musalman Hai To Allah Ke Is Farman Ka Kya Matlab ???

Nabi ﷺ Ke Elme Gaib Pe Jab Munafiqeen Ne Hansi Kiya To Allah Ne Farmaya

  • “Bahane Na Banao Tum Kafir Ho Chuke Ho Musalman Hokar”. (Surah Tawbah/ 09: 66)

Aaj Bhi Munafiqeen Nabi Alaihisslam Mein Kamiyan Hi Talash Karne Ki Koshish Kar Rahe Hain.

  • Allah Ne Munafiq Mardo’n, Munafiq Aurto’n Aur Kafiro’n Ko Jahnnam Ki Aag Ka Wada Diya Hai Jisme (Munafiq Aur Kafir) Hamesha Rahenge. (Surah Tawbah/ 09:68)

Isse Ye Saaf Zahir Hota Hai Ke Kalma Padhne Wala Agar Gustakhi Kar De To Woh Musalman Nahi Reh Jata,

Isliye Yeh Kehna Galat Hua Ke Har Firqa Haq Pe Hai, Kyuni Gustakh Kabhi Haq Pe Nahi Hote Isliye

  • “Kafiro’n Aur Munafiqo’n Pe Skhti Karo Aur Inka Thikana Dozakh Hai.”

      (Surah Tawbah/ 09:73)

Balki Hame To Allah Ne Yeh Tak Kaha Hai Ke , “(Ay Nabi ﷺ) Jab Munafiq Tumhare Huzoor Hazir Hote Hai, Kehte Hai Ke Hum Gawahi Dete Hai Ke Huzoor Beshak-Yaqinan Allah Ke Rasool Hai, Aur Allah Janta Hai Ke Tum Iske Rasool Ho, Aur Allah Gawahi Deta Hai Ke Munafiq Jaroor Jhute Hai.”  (Surah Munafiqoon /63:01)

“Isliye Ke Wo(Munafiq) Zuban Se Emaan laye Fir Dil Se Kafir Hue To Unke Dilo’n Par Muhar Kar Di Gye, To Ab Wo Kuch Nahi Samjhte.”

(Surah Munafiqoon /63:03)

In Tammam Qurani Aayto’n Ko Padhkar Har Aqlmand Ab Khud Faisla Kar Sakta Hai Ki Hame Kin Ki Pairvi Karni Hai Aur Kis Raste Par Chalna Hai Kyunki Haq Aur Batil Ke Darmiyaan Frk Btakar Quran Majeed Ne Allah Ke Rasool Aur Sahaba-e-Kiram Aur Auliya-e-Kiram Ke Tariqe Aur Inke Raste Ko Saccha Aur Haq Farma Kar In Ki Jama’at Ko Saccha Aur Unke Sath Rehne Walo’n Ko Saccha Aur Haq Pa Ka’eem Rehne Wala Bataya Hai Aur Hamesha Unke Sath Rehne Ki taleem Bhi De Di Hai Lihaza Sabit Huwa Ki Majahab Ahle Sunnat val Jama’at Mukammal Tor Par Qurano Hadees Ke Mutabik Haq’o Sadakat Ka Ek Wahid Kamyaab Aur Jannati Firqa Hai.

Allah Hame Haq Baat Samjhne Ki Toufiq Ata Farmaye Aur Ta-Hayat Sunniyat Pe Qayam Rakhe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *