nabi pak Sallallaho Tala Alaihi Wasalam ki qabr shareef ki ziyarat jariya e nazaat

Bismillah

1 hazrat abdullah bin umar radiallah hu anhu se riwayat he ki rasoolallah  Sallallaho Tala Alaihi Wasalam ne irshad farmaya

jis shaks ne mari ne mari kabr ki ziyart ki uske liya mari Shafaat wajib ho gai ( daar kutni , sahi ibne khujema , mishkaat . jajbul kulub madarijunnbuat, shifausiqaam, safa 11 )

note: wahabi ke aqede ke mutabiq kabr shareef or gumbad  e khizra ager butt he MaazAllah to kya RASOOLALLAH Sallallahu’alaihi’wasallam  butt ki ziyart karne wale ke liya farma  rahe he iske liya mari shafaat wajib ho gai maazAllah Allah pak gumbad e khizra ki ziyart naseeb kare Ameen

2  hadees shareef : jo shaks mari ziyart ko aay or iske siwa koi niyat na ho to mujh par uska haq ho gay ki me uski shafaat karu ( tabrani shifausqaam safa 24 )

3  jis shaks ne irada karke mari ziyarat ki wah qiyamat ke din mare pados me hoga (mishqat shareef jajbul kulub shifausqaam safa 24 )

 

Imaan walo ka aqeeda nabi ka jism be saaya hai

Bismillah

huzur noore muzassam Sallallaho Tala Alaihi Wasalam ki tamaam khususiyat me se ek khususiyat yeh bhi he ki aap ke jism aqdas ka saya nahi padta tha na suraj ki roshni me na chand ki roshni me yahi aqeda sahaba tabain or tamaam buzurgane din ka he jiski tafseel kitabo se mazkur he is muqaam par chand aham khususiyat ke aqede mulhaiza kare

hazrat usman gani  ka aqeda

(Radi Allahu Anhu)

1  raisul mufasarin hazrat allama imaam nasfi rahmatullah  rahmatullah alehi (intiqal 701 hizri) farmate he hazrat usman gani Radi Allahu Anhu ne huzur Sallallaho Tala Alaihi Wasalam  ki bargah me arz kiya ki khuda pak ne aap ka saya jameen par nahi dala taki koi insaan is par apna kadam na rakh de ( tafsire madarik jild 2 safa 103) 

is hadees shareef se huzur Sallallaho Tala Alaihi Wasalam ke jis e aqdas ka saya na hone ke bare me amirul mominin hazrat usman gani Radi Allahu Anhu ka aqeda wajeh toor par malum hua jiski taied huzur se bhi sabit hui ki aap ke saamne hazrat usman gani Radi Allahu Anhu is baat ko pesh kiya or aap ne uska inqar nahi farmaya or yeh bhi sabit hua ki hazrat allama imaam nasfi  ka bhi yahi aqeda he ki huzur Sallallaho Tala Alaihi Wasalam ke jism aqdas ka saya nahi padta tha warna is hadees shareef ko bila tarddun wah apni tafseer me hargiz tahreer na karte 

hazrat zakwaan tabaei  ka aqeda

Radi Allahu Anhu

hazrat hakim tirmizi ne aap se riwayt ki huzur Sallallaho Tala Alaihi Wasalam ke jism ka saya na suraj ki dhoop me nazar ata tha na chand ki chandni me (khasaike kubra jild 1 page 68 )

hazrat jakwaan Radi Allahu Anhu ne jub is hadees shareef ko riwayat kiya to sabit ho  gaya ki unka bhi yahi aqeda tha ki huzur Sallallaho Tala Alaihi Wasalam ke jism ka saya kisi cheez ki roshni me nazr nahi ata tha or usi buniyad par hakim tirmizi ka bhi yahi aqeda sabit hua 

allama qazi ayyaz ka aqeda

alahirahma intiqal 544 hizri

yeh jo bayan kiya gaya he ki suraj ki roshni me or chand ki  roshni me huzur Sallallaho Tala Alaihi Wasalam ka saya nahi padta tha to isliya ki huzur Sallallaho Tala Alaihi Wasalam noor the (shifa shareef jild 1 page 242)

hazrat qazi ayyaz rahmtullahi ka aqeda is tahrer me bilkul wajeh he noor hone ke sabab huzur Sallallaho Tala Alaihi Wasalam ka saya nahi padta tha

Allama Jalaludin Suyuti ka aqeda

alahirahma intiqal 911 hizri

aap khasaike kubra me musatkil ek baab muratib karte hue tahreer farmate he

is mojaje ka byan ki huzur Sallallaho Tala Alaihi Wasalam ke jism ka saya nahi daikha gaya (khasaike kubra jild 1 page 68 )

fir allama suyuti hakim tirmizi se hazrat jakwaan Radi Allahu Anhu ki hadees nakal karne ke baad hazrat imaam ibne saba ne kaha yeh huzur Sallallaho Tala Alaihi Wasalam ki khususiyat me se he ki aap ka saya jameen par nahi padta tha isliya huzur Sallallaho Tala Alaihi Wasalam noor the to chand wah suraj ki roshni me wah chalte the to saya  nazar nahi ataa tha baaz aaima ne kaha ki is khususiyat par huzur Sallallaho Tala Alaihi Wasalam ki wah hadees shahid he ki jis par ap ne yeh dua mankul he ki

e Allah mughe noor bana de ( khasaike kubra jild 1 page 68)

in tahreer se Allama Jalaludin Suyuti  rahmatullah alehi ka aqeda bhi jahir ho gaya ki huzur Sallallaho Tala Alaihi Wasalam ke jism e aqdas ka saya nahi padta tha saath hi imaam ibne saba ka bhi yahi aqeda sabit hua

shaikh mujadide alfe sani ka aqeda

alahirahma intiqal 1035 hizri

1 aap farmate he beshak huzur Sallallaho Tala Alaihi Wasalam ka saya nahi tha uski wajah yah he aalam shahadat me har cheez se uska saya latif hota he or huzur Sallallaho Tala Alaihi Wasalam se latif kaynaat me koi cheez nahi to fir aap ka saya kis surat me ho sakta he (maktubaat jild 2 page 237)

2 jub Mohammadur rasoolallah  Sallallaho Tala Alaihi Wasalam ke liya latif hone ke sabab saya nahi he to huzur Sallallaho Tala Alaihi Wasalam ke khud ke liya kase ho sakta he (maktubaat jild 2 page 237)

hazrat ki tahreer se hazrat ne apna aqeda bilkul wajeh kar diya ki huzur Sallallaho Tala Alaihi Wasalam se jayda latif kaynaat me koi cheez nahi isliya aap ka saya ho nahi sakta

shaikh Abdul haq delhvi ka aqeda

alahirahma intiqal 1052 hizri

aap farmate he huzur Sallallaho Tala Alaihi Wasalam ka saya na suraj ki dhoop me padta tha na chand ki chandni me (madarijun nabuwwat jild 1 page 21)

huzur Sallallaho Tala Alaihi Wasalam sarapa noor he or noor ka saya nahi hota( madarijun nabuwwat jild 1 page 118)

shaikh muhakkiq  rahmatullah alehi ka aqeda in tahrero se bilkul wajeh  or jahir ho gaya ki huzur Sallallaho Tala Alaihi Wasalam ke jism aqdas ka saya nahi padta tha

shah Abdul  Azeez dahlvi ka aqeda

alahirahma intiqal 1239 hizri

ap huzur Sallallaho Tala Alaihi Wasalam  ke jism aqdas ki khususiyat likhte hue farmate he aap ka saya jameen  par nahi padta tha ( tafsere azizi para amma page 219)

aap ka aqeda is tahreer me bilkul wajah he

URS PAR AITRAZAAT WA JAWABAAT

Bismillahsawal (1) ;  Jis ko tum baad wafaat wali samajhte ho aur Urs karte ho tumko kya ma’aloom  ki ye wali hain,  kisi ke khatme par yaqeen nahi kiya ja sakta ki wo musalmaan mara ya be-deen ho kar mara , phir kisi murde ki wilayat kyon kar  ma’aloom ho sakti he bade bade swaleh kafir ho kar marte hain.
jawab ; zindagi ke zahiri ahkaam baad maut jari hote hain jo zindagi me musalmaan tha baad maut bhi usko musalmaan samajh kar uski namaze janaza, kafan, dafan, miraas ki taqseem, ki jayegi aur zindagi me kafir tha  baad maut na namaze janaza hogi na kafan, na tqaseeme miras . shari’at ka hukm zahir par hota hai faqat gumaan motabar nahi isi tarah jo zindagi mein wali ho wo baad wafat wali hai agar mehez gumaan par ahkaam jari ho to kuffar ki namaz e janaza  padh liya karo | shayad musalmaan ho kar mara ho aur musalmaan ko be janaza padhen  aag me jala diya karo shayad kafir ho kar mara ho | HADEES ; Huzoor sallAlaho alaihi wasallam ke samne ek janazah guzra jiski logon ne ta’areef ki huzoor ne farmaya  wajabat wajib ho gayi | dusra janaza guzra jiski logon ne burai ki huzoor ne farmaya wajabat wajib ho gayi  |    hazrat e Umar radiyAllaho ta’ala anhu ne Arz kiya ! sarkar kya wajib ho gayi? to sarkar sallAllaho alihi wasallam ne farmaya ! ki pehle janaze ke liye jannat( jiske liye ta’areef ki gayi) | aur dusre janaze ke liye  dozakh (jiske liye burai ki gayi) | fir huzoor alaihissalam ne farmaya ! ( ANTUM SHUHADAALHI FIL ARD ) tarjama: tum zameen mein ALLAH  ke gawah ho ! (MISHKAAT . KITABUL  JANAIZ, BIL JANAZA) & ( MUSLIM & BUKHARI pg no; 145)     jisse ma’aloom hua ki ummat e muslimeen jisko wali samjhen wo ALLAH  ke nazdeek bhi wali hai musalmanon ke munh se wohi baat nikalti hai jo ALLAH  ke yahan hoti haiisi tarah jis cheez ko musalmaan sawaab jane, halaal jane wo ALLAH  ke nazdeek bhi ba’ise sawaab halaal hai kyonkwe musalmaan ALLAH ke gawah hain isi ki hadees tashrih farmayi | ( MA RA’AAHUL MOMINOONA HASNAN FAHUWA INDALLAHI HASNUN) —- ( WA KAZALIKA JA’ALNAKUM UMMATO WA SATALLE TAKOONU SHOHADAI ALANNAAS) tarjama: humne tumko ummate aadila banata ( insaaf karne wala) take tum logon [par gawah raho | musalmaan qayamat mein bhi gawah aur duniya mein bhi | rab ne quran e kareem ki haqqaniyat aur RasoolALLAH sallAllaho alaihi wasallam ki sadaqat ke saboot mein hazrat e Abdullah ibne salaam aur digar buzurgon ki gawahi pesh farmayi  | farmaya ( WA SHAHIDA SHAHIDOON MIM BANI ISRAILA ALA MISLIHI) |jab sawaleh mumenin ki gawahi se nabuwwat sabit ki ja sakti he vilayat badraza ollaa sabit ho sakti he or jab is gawahi se saare quran pak ka sabut ho sakta he to kisi sharie ma’sala  ka sabut badraza ollaa hoga ?

note: yeh sawal makka mukarrma  me haram, shareef ke najdi imaam ne kiya tha ek mazma ke samne uska mane yahi jawab diya tha jis par usne kaha ki yeh sahaba kiraam ke liye tha ki wah jiske mutah’lik jo gawai de vesa hi ho jae kyuki waha farmaya he (ANTUM) issi mishqat me he ek riwayat me he ki musalmaan Allah ka gawah he jameen me isme Antum nahi ! wah or quran ke saare Ahqaam khitaab ke siga se aaye or hum quran ke nuzul ke waqt na the lihaza ham tamaam ahqaam se bari he yeh sab umoor sirf sahaba kiraam ke liye the quran wa hadees ke khitabat qayamat tak ke musalmano ko shamil hote he Alhamdulilah ki imaam sahab ko is jawab par gussa to aaya mager jawab na aaya

(2) hadees shareef me he mari qabr ko eid na banao jis se malom hua qabr par logo ka ijtima karna mela lagana mana he kyuki eid se muraad mela he or urs me ijtima hota he mela lagta he lihaza haram

jawaab: yeh kaha se maloom hua ki eid se muraad logo ka jama hona or hadees ke mani he ki mari qabr me jama na ho tanha tanha aya karo eid ke din kushiya manai jati he maqanat ki jinaat wa aarastagi hotii he khel kud bhi hota he yahi is jagha muraad he yani mari qabr e anwar par hazir ho to ba Adab aao yaha aakar shoor na machao khel kud na karo ager qabr par jama hona mana he to aaj madinah shareef ki tarah kafelee bhi jate he baad namaz pazjana log jama ho kar salaam arz karte he ! hazi imdadullah sahab fesalaa  haft  mas’ala me bahase urs me farmate he iska sahi mana ye he qabr par mela lagana or kushiya or jeenat wa aarastagi dhoom dhaam ka ahtmaam mana he or yahi mani nahi ki kisi qabr par jama hona mana he warna madina shareef kafelo ka waste ziyarat Roza-e-Aqdas ke bhi mana hota  pas haq ye he ki ziyarte maqabir iferadan ijtema’an  dono tarah jayez he ya hadees ka matlab ye he ki tum hamari qabr par jald jald ayaa karo misl eid ka saal bhar ke baad hi na aya karo

(3) Aam urs me Aurto mardo ka ikhtilaf hota he naach rang hote he qawwali gaai  jati he garzki urs buzurgane  sekdo muharemaat ka majmua he isliya haraam he

jawaab : iska ilzami jawab to yeh he ki waha najayez kaam hote he jase ki ourat mard se milna kyuki un jasi najayez bato se mustih’baat nahi ghode jate he balki insaan par jaruri he ki ziyarat e qubur kare oe bi’daat ko roke iski tae’ed wah gujistah mas’ala karta he ki janaze ke saath jana na chode

20 RAKAT TARAWEEH

1 – Taraweeh Hamare Pyare Nabi Ki Sunnat Hy. Isky Suboot Me Ba’Kasrat Ahadis Mojud Hen Mah e Ramazan Me Namaz e Isha Ke Baad Parhi Jany Wali Namaz Ka Naam Taraweeh Hy Aur Iski 20 Rak’at Hen Ye Namaz Sunnat e Moakkada Hy Aur Iska Chorna Jaaiz Nahi. (Durre Mukhtar V#2 P#493)

2 – Nabi Paak Sy Taraweeh Ka Jama’at Sy Parhna 3 Baar Saabit Hy. (Abu Dawod V1 P#190) (Nisai V1 P#238) (Tirmizi V1 P#99) (Ibne Maaja P#94) NABI Paak Alahissalam Ne Ye Farmaty Hue Ke Mujhe Khouff Hy Ke Taraweeh Tum Par Farz Na Kar Di Jaye, Jama’at Tark Kardi (Bukhari V1 P#269) (Muslim V1 P#259)

3 – Q. Kitni Rak’at Taraweeh Sunnat He?

A. Hazrat Abdullah Ibn e Abbas RadiyALLAHu Anhu Raawi Hen Key Sarkar Alaihissalatu Wassalaam Ramazan Me Witar K Ilawa 20 Rak’at Ada Farmatey (Tibrani Ausat J1 P#444) (Behiqi P#42) (Musanif Ibn e Abi Shaiba J2 P#394) Hazarat e Umer, Usman O Ali Ridwanullahi Alaihim Ajmayin Ke Dour Me Bi Yahi Raaij Tha (Mo’ta Imam Maalik, Behiqi) Iske Elawa Imam Tirmizi Ne J1 P#139 Par Bhi Is Baat Ki Taayid Ki

4 – 8 Ya 20 # 20 Rak’at Namaz e Taraweeh Huzoor Alaihissalam Ki Sunnat Hey (Behqi V2 P#496) (Qyam ul Lail P#91) (Tirmazi V1 P#112) “Hazrat Umar RadiyALLAHu Anhu Ke Zamaney Men Loug Ramadan Men 20 Rak’at Namaz e Taraweeh Aur 3 Witar Parhty Thy” (Behiqi V2 P#496) (Mou’ta Imam Maalik H#98)

5 – Dour e Farooqi Me Taraweeh Ki 20 Rak’aten Hi Parhi Jaatin (Behiqi V2 P#699 H#4617) Imam Qustalani Farmaty Hen; Dour e Umar e Farooq Ki Taraweeh (20 Rak’at) Misl e Ijmaa Ke Hy (Irshad Us Sari V4 P#578)

06 – Ibne Abi Sheba Ne Apny Musannaf Me Ibne Abbas Se Riwayat Kya; Nabi Alaihissalam Ramzan My 20 Rak’at Taraweeh o Witar Parha Krty. Is Hadees Ko Ibn e Humaid Ne Apne Musnad My, Tabrani Ne Moajam My, Behaqi Ne Sunan My Riwayat Kya Ye Hadees 20 Rak’at Taraveeh K Masnun Hone Pr Bayyan Suboot Hy

07 – Saaib Bin Yazeed; Hum Hazrat Umar Ke Zamany My 23 Rak’at Parhty (20 Taraweeh+3 Witar) (Bahiqi 4/61) Yazeed Bin Roman; Hum Hazrat Umar Ke Zamany My 20 Rak’at Parhty (Mou’ta Imam Malik) Aaj Bi Dunya Ke 98% Log 20 Rak’at Hi Taraweeh Parhty Hen 8 Rak’at Parhny Waly Aatty Me Namak K Brabar Hen

08 – Wahabi 8 Rakat ki Daleel Bukhari Etc Sy Ye Laaty Hen Ke Amma Ayesha Farmati Hen; Nabi Paak AlaihisSalam Ramzan o Gaire Ramzan Me 11 Rak’at Parhty Thy Lihaza Is Sy Sabit Hua 3 Witar o 8 Taraweeh Hui. Jawab; Ye Hadees Tahajjud Ke Lye Hy, Kyunke Alfaz “Ramzan o Gair e Ramzan” Is Baat Ko Sabit Karte Hen Ke Namaz Ramzan Ke Elawa Bhi Parhi Jaati Thi Jabke Taraweeh Ramzan Me Hi Parhi Jaati Hy. Aur Tahajjud K Lye Sona Shart, Taraweeh Ke Lye Nahi.

09 – Dusra Jawab# Wahabi Is Hadees Me Bila Daleel Apni Taraf Sy Lafz Namaz Ke Sath ‘Taraweeh’ Ka Lafz Barhaty Hen Jo Hadis Me Tehreef Ke Saath Iska Mazaq Bi Hy KyunKe Wahabi Tarjuma Ki Waja Sy Amma Ayesha Ke Qoul Ka Matlab Ye Hua Ke Sarkar Pure Saal 8 Taraveeh+3 Witar Parhty Thy Jo Ke Galat Hy

10 – #Teesra Jawab# Is Hadees Ke Aakhir My Vitar Parhny Sy Pehly So Jaty Ke Saath Ye Alfaz Bi Hen Ke “Aye Ayesha! Meri Aankhen Soti Hen, Magar Mera Dil Jaagta Hy” Ye Jumla Bi Is Namaz Ke Tahajjud Hone Ki Taraf Ishara Hy. (Bukhari V1 P#154) (Muslim V1 P#254) (Abu Dawood) (Nisai) (Tirmizi)

11 – Gair Muqallideen Wahabiyon Ke Imam Ibne Timiya Ne Apni Kitaab (Minhajus Sunnah V4 P#220) Me Likha “Behaqi Ne Sahi Asnad Ke Saath Riwayat Kya Ke Sahaba Hazrat Umar Ke Dour Me 20 Rak’at Taraweeh Parha Karty Isi Tarhan Hazraat e Usman o Ali Ridwanullahi Alaihim Ajmain Ke Ehad My Parha Karty

12 – Wahabiyo Ke Ek Aur Peshwa Nazeer Hussain Dehalvi Ke Baarey Me Mash’hur Hy Ke Wo 1 Khatm e Qur’an Taraweeh My Suntey Aur 1 Namaz e Tahajjud My Sunty Thy Lihaza Agar Taraweeh Aur Tahajjud 1 Namaz Hy To Molvi Nazeer Hussain Alag Alag Parh Kar Bid’at Fiddeen Ke Murtakib Huey Ya Nahi?

13 – CHALLANGE# “Najd” Se Lekar “Mureed Key” Tak Ke Tamam Wahbi Hazraat Ko!! Ke Ek Sahee Hadees Dikhayen Jis Me Ye Alfaz Hon Ke Huzoor Sallallahu Alaihi Wasallam 8 Rak’at “Taraweeh” Parhty They Ya Uska Hukm Farmaty They Ya Sahaba Karam Ne 8 Rak’at Taraweeh Daayimi Tour Par Qayim Farmayi

14 – GHOUR TALAB BAAT# 6,10,15,20 Roza Taraweeh Parhna Kya Dour e Nubuwwat Ya Doure Sahaba My Tha Nahi.. To Aaj Wahabi Deobandi Kyun Parhty Hen? Inke Hisab Sy To Ye Bid’at He Na?? Jabke Hum Sunni To Is Hadis Par Amal Karty Hen Ke Jo Islam Me Acha Tariqa Nikaly To Us Par Sawab Hy (Muslim)

15 – Q.Taraweeh Me Jaldi Jaldi Qur’an Parhna Kesa Hy?

Ans. Aaj Kal Aksar Huffaaz Is Tarah Parhty Hen Ke Madd Ka Adaa Hona To Bari Baat Hy “Yalamuna”, “Talamuna” Ke Siwa Kisi Lafz Ka Pata Bhi Nahi Chalta, Halaanke Is Tarah Qur’an Parhna Sakht Haram Hy (Bahare Shariat Part#3 P#115)

Shirk ki Haqiqat aur Musalman’o Par Shirk k Fatwe

Bismillah

Bad Qismati se Is UMMAT main, Aese Log bhi Pae Jate hain, Jin ka kaam apne Siwa sab MUSALMAANON ko MUSHRIK AUR BIDDATI kehna aur samjhna hai.Zulum yeh hai, k Yeh Aawaaz Masaajid aur Madaris, donon se Suni jaati hai,Yeh Log yeh Samajhte hain k Hum Dusrun ko MUSHRIK aur BIDDATI keh kar, TAUHEED ki Khidmat kar rahe hain.Haalankay yeh woh log hain, Jo UMMAT-E-MUSLIMA main, Fitnah O Fasaad ka Beej Bo Rahe hain, Inhon Ne JAAN BOOJH kar SHIRK ki Itni IQSAAM (TYPES) bana lin hain, k In k Siwa koi Bhi Aadmi MUSALMAAN na Kehelwa sake.MEHRABANI KARE KE IS POST KO PURA PARE,  AUR APNE EMAN KO PUKHTA KARE

*TAUHEED K MEANING:ALLAH TA’ALA ki Zaat-e- paak ko uski zaat o siffaat main shareek se Paak maanna, Yaani jesa ALLAH TA’ALA hai, wesa hum kisi ko ALLAH TA’ALA na maanen, agar koi ALLAH TA’ALA k hote huwe, kisi dusre ko ALLAH TA’ALA Tassawwur karta hai, to woh Zaat-e-Bari TA’ALA main Shirk karta hai.SHIRK kise kehte hain: -ALLAMA Taftaazaani (Rehmatullah) apni kitaab Sharah Aqaid-e-Nasfiya h main Shirk ki Taareef is tarah farmate hain,”Kisi ko Shareek therane se murad yeh hai k, Majoosiyon ki tarah kisi ko Khuda aur Waajib ul Wajood samjhajae, ya But Paraston ki tarah kisi ko ALLAH k siwa Ibadat k laek samjha hae”SHIRK ki taareef se maaloom huwa k 2 Khudaon k Maanne waale jese, Majoosi (AAG PARAST), mushrik hain, isi tarah ALLAH k siwae Ibadat k laek samajhne waala Mushrik hoga.. E.g Jese But Parast jo Buton ko Mustahik-E-ibad atsamajhte hain.SHIRK ki QISMEN (types or Kinds):1) SHIRK-FIL-IBADA T2) SHIRK-FIZ-ZAAT3) SHIRK-FIS-SIFFA AT▪▪► 1) SHIRK-FIL-IBADA T: Is se murad hai, k ALLAH TA’ALA k ilawa kisi aur zaat ko Ibadat k Laek samjha jae..▪▪► 2) SHIRK-FIZ-ZAAT: Is se murad hai k kisi zaat ko ALLAH TA’ALA jesa maanna, jesa k Majoosi 2 khuda ko maante the..▪▪► 3) SHIRK-FIS-SIFFA AT: Kisi Zaat o shakhsiyat wagera main ALLAH TA’ALA jesi Siffaat maanna (ALLAH TA’ALA ki Ata bager), SHIRK-FIS-SIFFA AT kehlata hai.SAITAAN SHIRK-FIS-SIFFA T ki haqeeqt ko samajhne se rokta hai, Aur Yahaan Ummat main wiswisay peda karta hai. Ab main aap ko QURA’AN ki Aayat k zariye SHIRK-FIS-SIFFA AT samjhata hun.. Gor se parhiya ga●●

1) * ALLAH TA’ALA RAOUF AUR RAHEEM HAI:Tarjuma:”Beshak ALLAH TA’ALA Logon par RAOUF AUR RAHEEM hai”. (Surah Bakara, Aayat 143)*

SARKAR (ALEH SALAAM) BHI RAOUF AUR RAHEEM HAIN:Tarjuma:”Beshak tumhare pas tashreef lae, tum main se woh Rasool jin par tumhara Mushkat parna, Giraan(bhari) hai, tumhari Bhalai k nihayat chahne waale, Mominon par RAOUF AUR RAHEEM hain”.(Surah Toba, Ayat 128, Para 10)

NOTE: Pehli Aayat par Gor karen to sawaal peda hota hai k RAOUUF aur RAHEEM,ALLAH TA’ALA ki Siffat hain, phir Dusri Aayat main Huzoor (Aleh Salaam) ko RAOUFaur RAHEEM farmaya gaya, to kiya yeh SHIRK hogaya????Is main Tatbee yun Qaem hogi, k ALLAH TA’ALA haqeeqi tor par RAOUF aur RAHEEMhai, jab k Huzoor (Aleh Salaam), ALLAH TA’ALA ki Ata se RAOUF aur RAHEEM hain, Lihaza jahaan Zaati aur Ataai ka Faraq waazeh hojae, wahaan SHIRK ka Hukum nahin lagta.●●►

ILM-E-GAIB, ALLAH TA’ALA K SIWA KISI K PASS NAHIN:Tarjuma:”Tum farmao ALLAH k siwa Gaib nahin jante, jo koi Aasmanon aur zameenon main hai”.(Surah Namal, Aayat 65, Parah 20)*

RASOOLON KO BHI ILM-E- GAIB ATA KIYA GAYA:Tarjuma:”Gaib ka jaanne wala, apne Gaib par sirf apne Pasandeeda RASOOLON hi ko Aagah farmata hai, har kisi ko Yeh ILM nahin deta”.(Surah JIN, Aayat 26/27, Parah 29)

Pehli Aayat se saabit huwa k ILM-E-GAIB ALLAH TA’ALA ki Siffat hai, magar Dusri Aayat se maaloomhuwa k ILM-E-GAIB, ALLAH TA’ALA ne apne pasandeedaRASOO LON ko bhi Ata kiya hai, to kiya yeh SHIRK hogaya??Is ki Tatbee yun Qaem hogi k ALLAH TA’ALA ZAATI tor par AALIM-E-GAIB hai, jab kALLAH TA’ALA k tamaamRASOOLON ko ALLAH TA’ALA ki Ata se ILM-E-GAIB par Aagahi haasil hai, Lihaza jahaan ZAATI aur ATAAI kafaraq waazeh hojae, wahaanSHIRK ka hokum nahin lagta

MADADGAAR SIRF ALLAH TA’ALA HAI :“Yeh is liye ke Musalmaanon ka madadgaar ALLAH hai”(Surah e Muhammad, Aayat 11, Parah 26)

JIBRAEL (ALEHI SALAAM) AUR AULIYA E KARAM BHI MADADGAAR HAIN:“Beshak ALLAH un ka madadgaar hai, aur Jibrael, aur Naik Momineen madadgaar hain”.(Surah e Tehreem, Aayat 4, Parah 28)

Pehli Aayat par Gor karen to yeh Sawaal peIda hoga, ke Madad karna ALLAH TA’ALA ki siffat hai, phir dusri Aayat main Hazrat Jibrael (Aleh Salaam) aur AUliya-E-Karam ko madadgaar farmaya, to kiya yeh SHIRK Huwa???Is main Tatbee yun Qaem hogi, k ALLAH Haqeeqi madadgaar hai, Aur Jibrael (Aleh Salaam), aur Aliya-E-Karam, ALLAH TA’ALA ki Ata se madadgaar hain, jo Zaat-E-Baari TA’ALA Ata farma rahi hai, us main Aur jis ko Ata kiya ja raha hai, un Hazraat main barabri ka Tassawwur bhi nahin kiya jasakta, aur jab barabri nahin to SHIRK kahaan se hoga???

RAFAYADAIN TARK KARNA QURAN KI TAFSEER SE

Bismillah

Humney Issey Qabl Ghairmuqallid Rawafiz Ko Humari Daleel # 2 Par Aitraz Ka Dandaan Shikan Jawab Diya Tha.
Hazrat Abdullah Bin Masood (rez.) Se Marwi Tarkrafulyadein Ki Sahi Tareen Hadees Par Rawafiz Ke Aitrazat Ke Jawabaat!
Ab Daleel # 1 Par Aitraz Ka Jawab Mulahiza Farmayein.
Daleel # 1 :
Ayat E Qurani = “Kamiyab Hogaye Wo Momin. Jo Apni Namazon Mein Khushu’ Karney Waley Hain.” [Suratul Mo,Minoon 1 – 2]
Is Ayat Ki Tafseer Mein Hazrat Tajul Mufassireen Hazrat Ibne Abbas Rz.A. Farmatey Hain :
“Khushu’ Karney Walo Se Murad Wo Log Hain Jo Namaz Mein Tawazo’ Aur A’jizi Ikhtiyar Kartey Hain Aur Wo Dayen Bayen Tawajuh Nahi Kartey Aur Na Hi Namaz Mein Rafulyadein Kartey Hain.”
[Tanveerul Muqbas Min Tafseer Ibne Abbas Rz.A, P#212]
Is Ayat Ka Batini Hukum Zahir Kartey Hue Hazrat Ibne Abbas Rz.A. Ne Farmaya Ke Kamiyab Momineen Mein Wo Log Bhi Hain Jo Apni Namazon Mein Rafulyadein Nahi Kartey. Lihaza Ye Ayat Apni Tafseer(Jo Ke Sahabi Se Marvi Hai) Ki Bina Par Tark Rafulyadein Ki Daleel Bhi Hai Aur Tark Rafulyadein Ki Ahadees Ki Tayid Bhi Karti Hai. Falilhamdulillah!!!
Janab! Yahan Ek Aur Amar Bhi Qabile Ghaur Hai Aur Wo Ye Ke Sahabi Ki Tafseer Marfu’ Ke Hukum Mein Hoti Hai Yani Sahabi Jo Tafseer Karta Hai Wo Allah Ke Rasul S.A.W Ka Qaul Hota Hai…Ye Usool Hai…Mulahiza Ho:
“..Sahabi Ki Tafseer Musnad Hai (Yani Rasul S.A.W Ka Farman Hota Hai) Aur Sahabi Ki Tafseer Hujjat Bhi Hai Aur Sahabi Ki Tafseer Marfu’ Hoti Hai(Yani Rasul S.A.W. Ka Qaul Hota Hai).”
Ye Qanoon Dekhiye…Ahle Sunnat Ki Kutub Mein:
1 [Mustadrak Alhakim-J1, P123]
2 [Muarifat Uloomul Hadees-P20]
3 [Za’adul Mu’ad Az Ibne Qayum-J4 P52]
4 [Tadreebur Rawi-P65]…Waghera…!
…Ghermuqallideen Ki Kitab Mein:
[Aljunnah Az Nawab Siddiq Hasan Khan Ghermuqallid-Page96]…Waghera…!
>Lihaza Humari Aur Gher Muqallidon Ki Kutub Se Pata Chala Ke Sahabi Jo Tafseer Karta Hai Wo Asal Mein Marfu’ Yani Rasul S.A.W Ke Qaul Ke Hukum Mein Hoti Hai Lihaza Humari Pesh Kardah Hazrat Ibne Abbas Rz.A. Ki Tark Rafulyadein Wali Tafseer Hukman Rasulallah S.A.W Ka Hi Qaul Yani Musnad O Marfu’ Sabit Hua…Is Waja Se Ye Ayat Humari Mazeed Wazni Daleel Bangayi Kyunke Iski Tark Rafulyadein Wali Tafseer Marfu’(Yani Rasul S.A.W Ka Farman) Jo Thehri…Falilhamdulillha!!!
Aitrazate Rawafiz E Ghermuqallidiyah Laa Mazhabiyah
Ali Zayi Kazzab Aur Uske Khabees Muqallideen Ne Is Tafseer Par 2 Aitrazat Kiye Hain, Aitrazat Ma’a Jawabat Mulahiza Farmayein:
1 = Aitraz E Awal :
Ali Zayi Matruk O Kazzab Likhta Hai…
“(Iliyas Ghuman D.B. Ne)Surah Mominun Ki Pehli 2 Ayaat Likhi Hain Jin Mein (Ruku Se Pehley Aur Ruku Ke Baad Waley) Tark Rafulyadein Ka Naam O Nishan Tak Nahi…”

Al-Jawab:

Najaney Zayi Aur Iske Rawafiz Ka Aitraz Kartey Waqt Dimagh Waqayi Muaf Hokar Kaam Karma Chordeta Hai Ya Drama Bazi Phelayi Hui Hai Samajh Se Bahir Hai…! Ali Zayi Aur Uske Rafzi Khabees Muqallideen Ka Ye Aitraz Sarasar Jihalat Par Mubni Aur Kazzab Hai…Kyunke…
1) Inhi 2 Ayaat Se Zara Neechey Mulahiza Farmayein Hazrat Ibne Abbas Rz.A. Se Marwi Inhi Ayaat Ki Tafseer Mojud Hai Is Tafseer Mein [Naa Hi Namaz Mein Rafulyadein Kartey Hain] Ke Wazeh Alfaz Mojud Hain.. Humara Istadlal In Ayaat Se Is Tafseer Ki Bina Par Hai…Humne Kab Aur Kahan Kehdiya Ke Is Ayat Ke Matan Mein Tark Rafulyadein Ka Sarih O Zahiri Zikar Hai???Humara Istadlal To Batini Hukum Se Hai!!! Lanatullahi Alal Kazibeen!!!
2) Naa Hi Namaz Mein Rafulyadein Kartey Hain] Ke Lafaz Se Namaz Ke Andar Paye Janey Waley Har Rafulyadein Ki Nafi Bakhubi Hojati Hai Phir Chahey Wo Ruku Wala Ho Ya Sajdey Wala Ho, Teesri Rakat Ke Shuru Wala Ho Ya Dusri Aur Chohnti Rakat Ke Shuru Wala Ho Sabki Nafi Hojati Hai..Alag Se Har Rafulyadein Ko Zikar Karneki Zarurat Nahi Kyunke Sab “Fiss Salah” Mein Dakhil Hain. Jistarha “Laa Ilaha Illallah” Mien “Laa” Se Har Mabud E Batilah Ki Nafi Hojati Hai Phir Bhaley Wo Firon Ho Ya Laat Ho Ya Dajjal Ho, Har Ek Ka Alag Zikar Zaruri Nahi……..Zayi Matrook O Kazzab Aur Uske Muqallideen Rawafiz Se Guzarish Hai Ke Jawab Dene Se Pehley Thora Kutube Usool Ka Bhi Mutal’ah Karliya Karein Takey Baad Mein Zillat Na Uthani Parey…!!!
2 = Aitraz E Daum:
Phir Zayi Kazzab O Matrook Ne Aagey Likha Hai Ke
“Is [Tafseer E Ibne Abbas] Ka Markazi Rawi “Mohmmed Bin Marwan Assudi Assagheer” Kazzab Hai Aur Baqi Ki Sanad Bhi “Silsilatulkazib” Hai.”
Aur Hazrat Mufti Taqi Usmani Sahib D.B. Ne Likha Hai Ke “Iski Sanad Zaeef Hai Kunke Ye Nuskha Mohemmed Bin Marwan Assudi Assagheer A’n Abi Sualeh Ki Sanad Se Hai Aur Is Silsile Ko Muhaddiseen Ne Silsilatul Kazib Qarar Diya Hai.” [Fatawae Usmani , J#1 P#215].
Al-Jawab:
Jawab Se Qabal Chand Tamheedi Baatein Zehan Nasheen Farmalein:
Aisa Mumkin Hai Ke Ek Admi Ek Fan Mein Mahir, Siqah Aur Muattabar Ho, Bayina Wohi Admi Dusrey Fan Mein Kamzor, Zaeef, Matrook Aur Kazzab Tak Ho…..Yani Ek Fan Ka Mahir Zaruri Nahi Dusrey Fan Mein Bhi Mahir Ho…Kutube Isma O Rijjal Dekhney Se Ye Baat Wazeh Hojati Hai…Chand Misaalein Mulahiza Hon…:
1) Hazrat Imam Bukhari R.A : Aapki Taleef “Altareekhul Kabeer” Ko Fan E Tareekh Mein Wo Darja Hargiz Hasil Nahi Jo “Sahi Bukhari” Ko Fan E Hadees Mein Hasil Hai.
2) Mohemmed Bin Ishaq Bin Yasar : Fan E Hadees Mein Aemma Karam Ne Inko Kazzab Aur Layesa Bil Qawi Waghera Farmaya Hai [Az Zuafa Wal Matrukeen Ibne Al Jouzi, J#3 P#41]….Lekin Isi Mohemmed Bin Ishaq Ko Ilm E Mughazi Ka “Imam” Aur “Marja’a” Kaha Gaya Hai.[Tazkiratul Huffaz Lil Zehbi, J#1 P#130].
3) Asim Bin Abi Annujood Al Kufi : Hafiz Ibne Hujar R.A. Inkey Barey Mein Farmatey Hain “Lahu Auwham” Lekin Fane Qirat Mein Hujjat Qarar Detey Hain. [Taqreebut Tehzeeb P#472]
4) Hafas Bin Suleman Al Asadi : Imam Zehbi Shafayi R.A. Ne Aemma Ki Juruh Naqal Karney Ke Baad Farmaya Ke “…Ye Fan E Qirat Mein Siqah, Sabat Aur Zabit Hai Bakhilaf Fan E Hadees Ke, Us Mein Aisa Nahi Hai Ye.”
[Muarfatul Qira, Al Kubbar, J#1 P#140]
5) ‘Eesa Bin Maena Al Madini : Imam Zehbi Shafayi Farmatey Hain Ye Fan E Qirat Mein To Muattabar Hain Lekin Fan E Hadees Mein Naqabile Aitbar Hain.
[Meezanul Aitadal, J#3 P#327]
6) Muqatil Bin Suleman : Hafiz Khaleeli Farmatey Hain Ke Ye Ulamae Tafseer Ke Haan Azeemush Shan Muqam O Martabey Ke Malik Hain Lekin Huffaz E Hadees Ne Inko Riwayat Mein Zaeef Qarardiya Hai.
[Irshadul Khaleeli, J#3 P#928]
7) Imam Ibne Hujar , Imam Behaqi Aur Imam Zehbi R.A. Ne Imam Jirah O Tadeel Imam Yahiya Bin Sa’eed Alqatan Al-Hanafi R.A. Ke Hawaley Se Ye Usool Naqal Kia Hai….
“Aemma Ne Fan E Tafseer Mein Aisey Logon (Ki Maruyat) Ke Barey Mein Narmi Ikhtiyar Ki Hai Jinko Hadees Mein Muattabar Qarar Nahi Detey. Phir (Yahiya Bin Sa’eed Alqatan Ne)…
Lais Bin Abi Suleim,
Juwebar Bin Saeed Aur
Mohemmed Bin Saib Kalbi
…Ka Naam Liya Aur Farmaya Ke In (Jesey) Hazrat Ki Naqal Kardah Hadees Qabil E Muddah O Hujjat Nahi Albatta Inki Tafseer Likhi Jayegi.(Pata Chala Ke Tafseer Mein Ye Hazraat Hujjat Hain.)”
Dekhiye…
1 [Dalailun Nabuwah Lil Behaqi, J#1 P#33]
2 [Meezanul Aitadal Lil Zehbi, J#1 P#391]…Aur…
3 [Tehzeebut Tehzeeb Al Ibne Hujar, J#1 P#594]…!
>>>Mandarjahbalah Tamheedi Hawalon Ko Parhney Ke Baad Ye Baat Noor E Aftab Ki Tarha Roshan Hojati Hai Ke Ek Shakhs Agar Kisi Ek Fan Mein Matrook Aur Zaeef Hai To Hargiz Zaruri Nahi Ke Wo Kisi Dusrey Fan Mein Bhi Zaeef O Matrook Hi Ho! Is Tamheed Ke Baad Ab Jawab Arz Hai….
>>> Janab E Man…!!! Mohemmed Bin Marwan Assudi Assagheer R.A. …. Par Jirah Sirf Aur Sirf Fan E Hadees Ke Aitbar Se Hai, Fan E Tafseer Mein Aap Siqah Aur Sabat Hain. Imam Bukhari R.A. Ne Aapko Fan E Hadees Mein Zaeef Qarar Detey Hue Farmaya Ke
“…Issey Ahadees Hargiz Na Likhi Jayein…!”
[Meezanul Aitadal, J#4 P#263, Tarjumah#7679]
Lekin Fan E Tafseer Mein Aapko “Almufassiru” Aur “Sahibut Tafseer” Jesey Barey Alqabat Se Nawazah Gaya Hai…!
Dekhiye…1 [Tafseerul Minar, J#2 P#361]
…………….2 [Mughani Ul Akhiyar, J#5 P#429]
…………….3 [Shuzratuz Zehab, J#1 P#318]..Waghera…!!!
>>Gher Muqallid Rawafiz Se Arz Hai Ke Hum Mohemmed Bin Marwan Assudi R.A. Ki Tafseer Se Hujjat Pakarrahey Hain Na Ke Hadees Se Lihaza Hum Par Tumhara Mardood Aitraz Siwaye Phoo Ke Fire Ke Aur Kuch Bhi Nahi… Hum Par Aitraz Tab Hota Jab Hum Mohemmed Bin Marwan Assudi Se Riwayat Shudah Hadees Se Istadlal Kartey Jis Mein Wo Zaeef Hain…Jabke Hum Tafseeri Riwayat Se Istadlal Kartey Hain Jis Mein Wo Siqah Aur Almufassir Aur Sahibut Tafseer Hain To Hum Par Aitraz Kesa??? Mufti Taqi Usmani D.B. Ne Bhi Fan E Hadees Ke Aitbar Se Unko Zaeef Kaha Hai Na Ke Fan E Tafseer Ke Aitbar Se Aur Ye Hum Bhi Mantey Hain…!!! Falilhamdulillah!!!
“Uljha Hai Paon Yaar Ka Zulfe Daraz Mein,
Lo Aap Apney Daam Mein Saiyad Agaya…!”
Mazeed Suniye…..Mohemmed Bin Marwan Assudi R.A. Ki Tafseer Se Sirf Humne Hi Nahi Balkey Inse Aur Logon Ne Bhi Tafseer Mein Hujjat Pakri Hai,Jo Ghermuqallidon Ke Haan Bhi Muattabar Hazrat Hain,Aur In Imamon Ka Tafseer Mein Inse Hujjat Pakarna Tafseer Mein Inke Siqah Honeki Bari Daleel Hai…Kin Logon Ne Kis Kitab Mein Hujjat Pakri Hai Bahawala Chand Misalein Mulahiza Farmayein….
1) Imam Ibne Wehab R.A.(Wafat 190 Hijri)…[Tafseerul Quran J#1 P#648].
2) Imam Ibne Jarreer R.A.(W 310 Hijri)…[Tafseer Ibne Jarreer, J#19 P#313]
3) Imam Ibne Al Munzar R.A.(W 318 Hijri)…[Tafseer Ibne Al Munzar, J#1 P#68]
4) Imam Ibne Abi Hatim R.A.(W 327 Hijri)…[Tafseer Ibne Abi Hatim, J#3 P#848]
5) Imam Samarqandi R.A.(W 370 Ya 373 Hijri)…[Tafseerul Samarqandi, J#1 P#15]
6) Imam Bughwi R.A.(W 516 Hijri)…[Tafseer E Bughwi, J#1 P#51]…Waghera…!!!
Umeed Hai Ghermuqallid Rawafiz Ki Samajh Shareef Mein Baat Pewast Hogayi Hogi Ke Mohemmed Bin Marwan Assudi Fan E Tafseer Ke Imam Aur Almufassir Aur Siqah Hain, Haan Fan E Hadees Mein Zaeef Hain. Lihaza Ahnaf Chunkey Inki Tafseer Pesh Karrahey Hain To Unpar Koi Ta’an Nahi! Mazeed Umeed Hai Ke Ye Mandarja Bala Hawaley Jin Mein Dusrey Kuch Mufassir Imamon Ne Bhi Mohemmed Bin Marwan Assudi Se Tafseer Mein Hujjat Pakri Hai Ghermuqallideen Ko Hazam Hojayengey…Inshaallah!!! Falilhamdulillah!!!
Baqi Sanad Ki Behas :
>Baqi Ki Sanad (Mohemmed Bin Saib Kalbi A’n Abi Sualeh A’n Ibne Abbas Rz.A…) Ko Jo “Silsilatul Kazib” Likha Hai Wo Bhi Fan E Hadees Ke Hi Aitbar Se Hai Na Ke Fan E Tafseer Ke Aitbar Se, Tafseer Agar Is Sanad Se Li Jaye To Bilkul Sahi Hai…Kyunke…
1) Mohemmed Bin Marwan Assudi Ki Tarha Unke Ustad “Mohemmed Bin Saib Kalbi” Aur Phir “Abu Sualeh” Bhi Tafseer Ke Imam Aur Tafseer Mein Hujjat Hain..
Chunacha…In Dono Hazraat Ko Bhi Aemma Ne Mufassir Ke Tor Par Hi Zikar Kia Hai Jo Inke Tafseer Mein Hujjat Honeki Daleel Hai.
Dekhiye…
1 [Tehzeebut Tehzeeb, J#1 P#389]
2 [Alkamil Ibne Adi, J#6 P#2132]
3 [Meezanul Aitadal, J#3 P#556]..Aur…
4 [Muarfatus Siqat Lil’ajali, J#1 P#242]…Waghera…!
2) Balkey Imamul Aemma Yahiya Bin Sa’eed Alqatan Alhanafi R.A. Ne To Mohemmed Bin Saib Kalbi Se Tafseer Riwayat Karneko 100% Jayiz Qarar Diya Hai Haan Hadees Mein Zaeef Farmaya Hai(Jo Ke Hum Bhi Manrahey Hain) Jesa Ke Humne Aitraz 2 Ka Jawab Shuru Karne Se Pehley Tamheedi Niqat Main Number 7 Pe Yahiya Bin Saeed Alqatan Ka Qaul Bahawala Naqal Kardiya Hai Wahin Mulahiza Farmalein…!
3) Aur Abu Sualeh R.A. Ko Bhi 100% Siqah Qarar Diya Gaya Hai.
[Muarfatus Siqat Lil’ajali, J#1 P#292].
4) Tamheedi Niqat Mein Humney Kuch Misalein Dekar Yahi Sabit Kia Tha Ke Ek Shakhs Kisi Ek Fan Mein Mahir Ho To Zaruri Nahi Ke Dusrey Fan Mein Bhi Mahir Ho Hosakta Hai Wo Tafseer Mein Mahir Aur Siqah Ho, Aur Hadees Mein Matruk Aur Zaeef Ho…Lihaza Is Sanad {Mohemmed Bin Marwan A’n Saib Kalbi A’n Abi Sualeh A’n Ibne Abbas Rz.A.} Se Aagar Hadees Lein To Wo Matruk O Zaeef Hogi, Lekin Isi Sanad Se Agar Tafseer Lein To Wo Sahi Aur Siqah Hogi Kyunke Is Sanad Ka Har Rawi Mashur Mufassir Aur Tafseer Ka Imam Hai Hadees Ka Nahi Jesa Ke Humne Uppar Ki Behas Mein Sabit Kia…Falilhamdulillah!!!
5) Mazeed Mazedar Baat Ye Ke Mohemmed Bin Marwan Ki Tarha Is Sanad(Saib Kalbi A’n Abu Sualeh A’n Ibne Abbas) Se Imam E Azam Abu Hanifa R.A. Ne Bhi Tafseer Li Hai….Mulahizah Farmayein…
> [Musnad E Imam E Azam,P#535 (Mutarajim Molana Zafar Iqbal), Baab=“Wehshi Bin Harab Ne Islam Kesey Qabul Kia?”, Kitabut Tafseer]<
{Abu Hanifa A’n Mohemmed Bin Saib Kalbi A’n Abi Sualeh A’n Ibne Abbas………..}
>To Janab!!! Pata Chala Ke Imam E Azam Abu Hanifa R.A. Bhi Is Sanad Ko Tafseer Mein Hujjat Mantey Hain Tabhi Riwayat Bhi Farma Rahey Hain, Lihaza Ye Sanad Hadees Mein Zaeef Aur Tafseer Mein Hujjat Sabit Hui.Baqi Mohemmed Bin Marwan Ka Tafseeli Tazkirah Hum Pehley Hi Karchukey Hain Yahan Issey Agey Ki Sanad Ki Bhi Tehqeeq E Mukhtasar Mukammal Hui…!Akhir Mein Intihayi Eham Tareen Baat :
Akhir Mein Hum Hazrat Ibne Abbas Rz.A. Ki Is Tark Rafulyadein Ki Tafseer E Sahiha Ki Tayid Mein Mashur Siqah Taba’i Hazrat Hasan Basri R.A. Se Naqal Kartey Hain….Mulahiza Ho…
Hazrat Hasan Basri R.A. Bhi Hazrat Ibne Abbas Rz.A. Ki Tarha Surah Mo,Minoon Ayat 1 – 2 Ki Tafseer Kartey Hue Farmatey Hain:
“(Is Ayat Mein) “Khawshi’oon” Se Murad Wo Log Hain Jo Sirf Takbeer E Tehreema Ke Waqt Rafulyadein Kartey Hain.”
[Tafseerul Samarqandi,J#2 P#408, Taba’ Beroot]
>Hazrat Hasan Basri R.A. Ne Bhi Hubahu Wohi Tafseer Farmayi Jo Janab Ibne Abbas Rz.A. Se Sahi Tafseeri Sanad Se Marwi Hai. Hazrat Hasan Basri R.A. Ki Tafseer 100% Humari Hazrat E Ibne Abbas Rz.A. Ki Tafseer Ki Tayid Karti Hai, Lihaza Hazrat E Ibne Abbas Rz.A. Ki Tafseer Har Aitbar Se Sahi Sabit Hui…!!! Tafseer E Ibne Abbas Rz.A. Humari Buhat Bari Daleel Hai, Jiske Tawassut Se Quran Pak Ka Batini Hukum Tark Rafulyadein Ka Zahir Hua Aur Quran Jesi Azeem Kitab Se Humein (Tark Rafulyadein Yani) Sunnat E Rasul S.A.W Ki Daleel Milgayi… Falilhamdulillah…!!!
>Allah Humein Samajhney Ki Aur Phir Amal Karneki Tofeeq Naseeb Farmaye…Aur Ghermuqallidi Rafziyat Laa Mazhabiyat Fitna E Azeem Se Panah Mein Rakhey…Ameen!!! Umeed Kartey Hain Ke Ghermuqallid Rawafiz La Mazhabon Ko Jawab Pasand Ayega…!
Note: Ghermuqallidon Ke Haliya Baap Ali Zayi Ne Aur Bhi Kuch Bilkul Be Dhangey Aitrazat Yahan Kiye Hain (Jinka Koi Sar Paer Nahi Hai) Lekin Chunkey Is Facebook Ke Post Mein Amer Mohammed Naami Rafzi Ne Sirf Ye Asal Aitrazat Hi Naqal Kiye Hain Isiliye Humne Bhi Inhi Ke Jawabat Par Iktifa Kia Hai…Agar Koi Ghermuqallid Mazeed Aitraz Karma Chahey To Shoq Se Karey Inshaallah Uska Bhi Jawab Ajayega! Lihaza Koi Kisi Bilawaja Ki Khush Fehmi Mein Na Hi Rahey To Behtar Hai…!!!
* Na Tum Ta’ney Humein Detey, Na Hum Fariyad Kartey,
Na Khultey Raaz Sarbasta, Na Yun Ruswaiyaan Hotin…*

AHL E HADIS AUR DEOBANDI

Bismillah

AHL E HADIS AUR DEOBANDI

Donu Wahabi Ki Qismen Hen, Apne Aapko Ahl e Hadis Kehalwane Wale Asli Wahabi Hen Yani Gair Muqallid Hen Kisi Ko Follow Nahi Karte
Jabke
Deyobandi Gulabi Wahabi Hote Hen,
Taqleed Imam Azam Ki Karte Hen Magar Aqaid Me Unke Saath Hote Hen,
Phir Iske Baad Bhi In Me Kaafi Jama’at Nikal Chuki Hen Magar Sab Muhammad Abdul Wahab Najdi Ke Perokaar Hen
Jo Inka Sarbarah He,
Aur Gande Aqaaid Usi Ne Shuru Kye Jiske Muta’alliq Sarkar Alaihissalatuwassalaam Ne Gaib Ki Khabar Di Thi Ke Najd Se Fitna Uthe Ga
()
Aage Sms Me In Sab Baaton Ko Dalaail Se Waazeh Kya Jaayega

Ahl e Hadas
@02

Wahabi Aqaid Har Sunni Musalman Par Wazeh Hen,
Zaruri Samajtey Hue Chund Baatein;

1.Hum Ahlesunnat wa Jama’at Aur Bad Mazhab Deyobandiyon Ke Darmyan Bunyadi Faraq Inki Gustakhana w Kufrya Ibaaraat Hen,
Jis Pr Aalahazrat Ne Unke Touba Na Karne Ke Baad Un Par Kufar Ka Fatwa Saadir Farmaya

Ahl e Hadas
@03

2.Jbke Apne Apko Ahl e Hadis Kehalwane Wale Wahabi (Gair Muqallid) Taqlid Ka Inkar Krte, Na Kisi Imam Ko Maantey Hen

3.Khud Donu Bad Aqida Mazahib Ke Aapas Me Bi Jhagre:
“Muhammad Bin Abdul Wahab Najdi Ke Perokaar Ko Wahabi Kehte Hen, Unke Aqaid Barey Gandey They, MuazALLAH Us Ne Likha K Meri Ye Laathi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Se Behtar He K Me Is Se Kuttey Ko Bhaga Sakta Hu”
(Shihab e Saqib, By Hussain Tandwi Madni Deyobndi)

Ahl e Hadas
@04

Q.WAHABI Ko “Ahl e Hadees” Name Kis Ne Dya?

A.
Sir Henry O Boneys Leftinent Governer Bahadur Ne
(Tarjuman e Wahabi P#62)

Zara Andaza Kijye
Jo Log Apne Maslak Ka Name Rakhne K Lye Angrezon K Talwey Chaten,
Ghar Me Raashan Ka Kis Se Kehte Honge?

Aayye!
Ab Lafz “Ahl e Hadees” Par Kalaam!

Ahl e Hadas
@05

#Ahlesunnat Aur Ahle Hadees Me Faraq#

Islam Ka Khulasa Huzoor Ki Perwi Aur Jama’at e Sahaba Ke Tariqey Sey Wabistagi He,

Quran Ki Roshni Me Aur Bakasrat Ahadis Me In Hi 2 Baaton Ko Mayar e Haq Kaha Gaya

Sunnat ki Tareef;
Huzoor Ne Hamare Amal K Lye Jis Rah Ko Muta’ayyan Farmaya Usey SUNNAT Kehte Hen

Hadees ki Tareef;
Huzoor Ke Har Qoul o Feal Ko HADEES Kehtey Hen

@USOOL@
Ek Momin Aamil BisSunnat To Ho Sakta He,
Aamil BilHadees Nahi

Ahl e Hadas
@06

KyunKe Sunnat Ka Mafhoom Hi Ye Ke Iske Mutabiq Amal Kya Jaye
Sunnat Ki Tareef Me 2 Baatein Qabil e Gour Hen

1> Ta’ayyune Amal
Iski Qaid Se Wo Amal Khaarij Hue Jinhen Baad K Ahkam Ya A’amal Se Mansookh Kar Dya Gaya
Jese
Rafa e Yadain
Qunut e Nazila
Aamin Bil Jehar Etc

2> Hamare Amal K Lye
Iski Qaid Se Wo A’maal Kharij Jo Huzur Ki Khususiyat Hen Aur Hamare Lye Jaiz Nhe
Jese
Tahajjud Ki Farzyat
Soum e Wisaal
9 Azwaaj Se Bek Waqt Nikah Etc

Ahl e Hadas
@07

Jabke Hadees Ka Mafhoom Sunnat Se Aam;

1> Huzur ny Maazi, Haal o Mustaqbil Ki Jo Khabren Deen Wo Bi Hadees

2> Pichli Ummaton K A’maal Bhi Hadees K Jisme Baaz Par Amal Najaiz

3> Wo A’amal Bi Hadees Jo Ibtida e Islam Me Mubah,
Baad Me Mansukh,
Jese Sharaab

4> Huzur Ki Khususiyaat Bi Hadees, Jis Par Amal Mashru Nahi

@Sabit Hua Ke
Tamam Ahadees Pe Amal Namumkin
Jabke Tamam Sunan Pr Amal Mumkin

Pas Musalman Ahle Hadees Ho Hi Nahi Sakta

Ahl e Hadas
@08

Hadees Par Amal Ka Hukum Nhe Dya Bulke
Sirf Puhnchaney Ka Hukum He;

“Mujse Sun’nay Waley Gaaib ko Hadees Puhncha Den” (Bukhari)

Iske Barkhilaf Sunnat Pe Amal Karne Ka Hukum;

“Meri Sunnat Pe Amal Ko Laazim Rakho”
(Tirmizi)

“Jisne Meri Sunnat Se Mu Mora Wo Meri Ummat Se Nhe” (Bukhari)

Ahl e Hadas
@09

Baat Agar
“Ganiyyatul Talibeen” Ki He To Is Behas Me Parne Ke Bajaye Ke Ahl e Hadis Ka Lafz Kin Ke Lye Istimaal Kya Gaya,
Sirf Itna Kahun Ga Ke Wo Gair Muqallideen Jo Apne Apko ‘Ahle Hadis’ Kehte Hen. Aur Siwaye Quran o Sihaa Sitta Ki Ahadis Ke, Kisi Par Aetbaar Nahi Karte,
Unhe To Phir
“Bahijja Tul Asraar” Me
Gous Paak Ke Is Farmaan Ko Bi Apnana Aur Manna Hoga Ke Farmate Hen
‘Jo Mushkil Me Mera Name Ley Uski Madad Kar Di Jaati He’

Ahl e Hadas
@10

Q.Wahabi Kisey Kehtey Hen?

A.Muhammad Bin Abdul Wahab Najidi Ki Nisbat Se Jo Iske Pairokar Hen,
Jo Is Sheikh-e-Najad Ke Aqaid o Nazariyat Ke Zair e Asar Hen Unhen Wahabi Kaha Jata Hey.

Rasheed Gangohi;
“Muhammad Bin Abdul Wahab Ke Muqtadiyoun Ko Wahabi Kahte Hen”
(Fataawa Rasheediya P#251)

“Muhammad Bin Abdul Wahab Ko Loug Wahabi Kahte Hen”
(Pg#297)

Ahl e Hadas
@11

Ashraf Ali Thanvi;
“is Laqab (Wahabi) Ke Ma’na Hen Koi Shakhs Maslak Men Ibn e Abdul Wahab Ka Taabey Ya Muwafiq Ho”
(Imdadul Fataawa V5 P#233)

Ahl e Hadas
@12

Sheikh Ahmed Al Ghafoor Saudi;
“Tehreek Wahabiyat Ke Bani Muhammad Abdul Wahab Aur In Ke Rufqa…”
(Sheikhul Islam Muhammad Abdul Wahab P#25)

Ahl e Hadas
@13

Gair Muqallid Ahle Hadees Ke Imam Sanaullah AmarTasri Likhte Hen;

“Ek Aalim Muhammad Bin Abdul Wahab Najd Men Paida Hua Tha Jo Hanbali Mazhab Ka Pairokaar Tha..
Iski Ittebah Karne Waley Aur Iske Fojiyoun Ko Log Wahabi Kehte They”
(Fatawaa Sanaiyya V1 P#412)

Ahl e Hadas
@14

Ahadis,Tareekh e Islam o Seerat Ka Mutaliya Kijye

Gair Muqallideen Se Pehle Kisi Ne Bi Apne Apko
Ibne Abdul Wahab Najdi Ki Nisbat Se WAHABI Nahi Kaha

Kisi Sahabi Ne Apne Apko Wahabi Kehalwaya?

Inke Nazdik Jo Cheez Qur’an o Hadis Se Saabit Na Ho Wo Bid’at.
To “WAHABI” Bid’ati Hue Naa?

Ahl e Hadas
@15

Najdiyon Wahabiyon Ka Sheikh
Muhmmad Abdul Wahab
1803/1115 Hijri Me Paida Hua,

Firqa e Wahabiyat Ke Arab Per Hukumat o Qabiz Karne Ke Lye Naa Haq Ulmaa e Deen Ko Qatal Kya
Bulkey
Inka Maal Loota,
Inke Aurton Ko Londiyan Banane Ko Sawab Samjha
Gair Aurton Ko Bagair Nikah Ke Jaiz Kaha…

Ahl e Hadas
@16

Inke Nazdik
Sarkar Sallallahu Alaihi Wasallam
Ke Wasiley Se Dua Karna,
Apke Wasiley Se Madad Mangne Wala
Bid’ati, Kaafir, Mushrik Hey

Is (Sheikh) Ne Sahaba Ke Mazaaraat Ko Kis Tarah Masmaar Kya
Iska Jeeta Jagta Suboot Aaj Tak Milega

(Khulasa Az
Sheikhul Islam Muhammad Bin Abdul Wahab)

Ahl e Hadas
@17

Molvi Zakariya Ne Kisi Baat Par Kaha;
“….Molvi Sahab!
Mein Khud Tum Se Bara Wahabi Hoon”
(Sawaneh Moulana Muhammad Yousuf P#192)

Ahl e Hadas
@18

Deobandiyo Ke
Hakeemul Ummat
Ashraf Ali Thanwi;
“Yahan Wahabi Rahte Hen Fatiha Niyaz Ke
Lye Kuch Mat Laaya Karo”
(Ashraful Sawaneh V1 P#45)

Ahl e Hadas
@19

Ashraf Thanvi;
“Agar Mere Paas 10,000
Rupye Hon,
Sab Ki Tankhuwa Kardun
Phir Dekho Khud Hi Sub Wahabi Ban Jaenge”
(Ifazaate Youmiya V2 P#85)

Ahl e Hadas
@20

Ismail Dehalvi Ke
Peer o Murshid Syed Ahmed Ke Baare Me;
Hindustan Me Syed Ahmed Ne Sheikh Najdi Ke Mission Ko Zinda Kiya Wahan Ke Kuffaar Ke Sath BarSare Paikaar Hen”
(Sheikhul Islam Ibn Wahab Najdi P#109)

Ahl e Hadas
@21

Wahabiyon Ke Muta’alliq
Farmaan e Mustafa
Alaihissalaam;

“Muje Tum Me Us Shakhs Ka Darr He Jo Qur’an Parhey Ga
Islam Ki Chaadar Orhe Hoga,
Phir Usey Allah Jidhar Chahe Ga Behka Dega
Wo Islam Ke Chadaar Se Saaf Nikal Jaye Ga
Usey Pas e Pusht Daal Dega Aur Apne Parosi Ko Shirk Se Mansoob Karega
(Un Par Shirk Aur Kufur Ke Fatwa Lagaye Ga)

Pucha Gaya;
“Shirk Ka Haq Daar Koun Hoga?”
Farmaya;
“Jo Tuhmat Lagaye Ga”
(Ibne Kaseer V2 P#665)

Ahl e Hadas
@22

Kabhi To Bad Aqida Log Apne Lye Lafz e “Wahabi” Bhi Bura Jaantey Hen

Hussain Ahmed Madni Tandwi;
“Wahabi Wo He Jo Nabi Paak Ko Apni Misal Samjey
Apne Jesa Aam Bashar Maaney…..Muazallah”

Aur
Gair Muqallid Wahabi Deobandi Donu Ka
Sarbaraah
Ismail Dehlvi;
“Auliya Aur Anbiya,Imam O Imamzada, Peer O Shaheed
Yani Jitne ALLAH Ke Muqarrab Bande Hen
Woh Sab Insan Hen
Aur Banda e Aajiz Hen
Aur Hamare Barey Bhai”
(Taqwiyatul Imaan P#131)

Ahl e Hadas
@23

Ismail Dehalwi Mazeed Likhta Hey;
Sarkar To Hum Jese Bashar Hen
(MuazALLAH)
Aur Us Se Bhi Kam Karna Chahye
(Taqwiyatul Imaan)

Ahl e Hadas
@24

Wahabiyon Ke Nazdeek
“Assalaatu Wassalaam u Alaika YaRasoolALLAH”
Kehna Shirk,
Bid’at o Mumno’u Hey
(Shihaabul Saaqib P#65)

Ahl e Hadas
@25

#Asli Wahabiyo
(Gair Muqallid, Apne Aap Ko Ahl e Hadis Kehalwane Waley)
Aur Gulabi Wahabiyo (Deyobandio) Me Jhagrey#

“Muhammad Bin Abdul Wahab Najdi Ke Perokaar Ko Wahabi Kehte Hen, Unke Aqaid Barey Gandey They, MuazALLAH Us Ne Likha K Meri Ye Laathi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Se Behtar He K Me Is Se Kuttey Ko Bhaga Sakta Hu”
(Shihab e Saqib, By Hussain Tandwi Madni Deyobndi)

Ahl e Hadas
@26

#Shikaari Khud Yahaan
SHIKAAR Hogayaa#

Mareez ul Ummat
Ashraf Ali Thanvi;
“Wahabi k Maney Be’Adab Hey”
(Ifaazat e Youmiya V4 P81)
(..V3 P166)

Ahl e Hadas
@27

#Wahabiyon Ke Ghar Ki Baat#

1> Nawab Siddiq Hassan Bhopali;
“Hum Wahab Ko Apney Haq Me Gaali Samajtey Hen”
(Tarjuman e Wahabi)

2> Molvi Abdullah Ghaazi Puri Ka Ek Mazmoon
“Haqqaaniy e Maslak e Ahl e Hadis”
Naami Kitab Me Shamil Hey
Us Me Bhi Kaha Gaya Ke
Wahabi Ko Hum Gaali Samajtey Hen

3> Inke Molvi Ismail Salfi
Ney Apny
“Fataawa Salfia”
Me Likha Ke
“Ahl e Wahab Koi Mazhab Nahi Aur Na Hi Hum Wahabi Kehalwana Pasand Kartey Hen”

Ahl e Hadas
@28

Is Topic Me Aapko
Ahle Sunnat (Barelvi) Ka Haq Par Hona,
Gair Muqallideen Ahl e Hadas Aur Deobandyo
(Wahabiyon) Ka Ek Hi Thaali Ka Chatta Bata Hona
Aur Kabhi Inka
Lafz e “Wahabi” Ki Taraf Maail Hona, Kabhi Mukarna
Sab Wazeh Kya Gaya
Inki Kufriyat Batane K Lye Buhat Se Topics Darkaar Hen

Ahl e Hadas
@29

Firqa e Ahle Hadas Ke Tafseeli Post Partam Ke Lye Aap Ko In Topics Ka Bhi Mutaliya Karna Hoga.