Hazrat Farooq-e-Aazam Ka Aqeeda (Radiallaho Ta’ala Anhu, Wisaal 23 Hijri)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

♥ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یارسول اللہ ♥

┷━══◐━═━┉─○─┉━◑══┷

❂  〰✸  〰✸  〰✸  〰✸  〰✸  〰❂❂  〰✸  〰✸  〰✸  〰✸  〰✸  〰❂❂  〰✸  〰✸  〰

 

Hazrat Farooq-e-Aazam Ka Aqeeda

(Radiallaho Ta’ala Anhu, Wisaal 23 Hijri)

Allama Naeem ne Dalaailun-Nubuwwat mein Hazrat Umar Bin Haaris Radiallaho Ta’ala Anhu se riwayat kiya hai ki Hazrat Umar Farooq-e-Aazam Radiallaho Ta’ala Anhu se riwayat ki hai ki Hazrat Umar Farooq-e-Aazam Radiallaho Ta’ala Anhu Juma ka khutba farma rahe the. Yakayak aapne darmiyan mein khutba chhod kar 3 baar yeh farmaya. “Aye Saariya! Pahaad ki taraf jao. Aye Saariya! Pahaad ki taraf jao. Aye Sariya! Pahaad ki taraf jao. Is tarah Hazrat Saariya Radiallaho Ta’ala Anhu ko pukaar kar pahaad ki taraf jane ka hukm diya aur uske baad phir khutba shuru farmaya.”

Hazrat Abdur-rehmaan Bin Auf Radiallaho Ta’ala Anhu ne baad namaaz Hazrat Umar Radiallaho Ta’ala Anhu se daryaaft kiya ki aap to khutba farma rahe the phir yakayak buland aawaz se kehne lage. Aye Saariya! Pahaad ki taraf jao. To yeh kya mu’amala tha? Hazrat Umar Farooq Radiallaho Ta’ala Anhu ne farmaya qasam hai Khuda-e-Ta’ala ki main aesa kehne par majboor ho gaya tha ki “Maine musalmaano ko dekha ki woh pahaad ke paas lad rahe hain aur kuffar unko aage aur pichhe se ghere hue hain, yeh dekh kar mujhse zabt na ho saka aur maine keh diya Aye Saariya! Pahaad ki taraf jao.”

Is waqiye ke kuch roz baad Hazrat Saariya Radiallaho Ta’ala Anhu ka qaasid ek khat lekar aaya jis mein likha tha ki hum log Juma ke din kuffaar se lad rahe the aur qareeb tha ki hum shikast kha jate ki theek Juma ki namaaz ke waqt humne kisi ki aawaz suni “Aye Saariya! Pahaad ki taraf hat jao.” Us aawaz ko sun kar hum pahaad ki taraf chale gaye to Khuda-e-Ta’ala ne kaafiro ko shikast di, humne unhe qatl kar dala. Is tarah humko fatah (Vijay) haasil ho gayi.

(Tareekhul-Khulfa Safa 86 aur Mishkaat Shareef Safa 546 par yehi waqi’aa ikhtisaar ke sath hai)

Aur Hazrat Umar Farooq-e-Aazam Radiallaho Ta’ala Anhu ne mulk-e-room mein ek lashkar bheja. Uske baad ek din achaanak Madeena Tayyaba mein buland aawaz se 2 martaba farmaya “Aye Shakhs! Main teri pukaar par haazir hoon.” Kuch dino baad woh lashkar Madeena Tayyaba wapas aaya. Aapne us lashkar ke sipeh salaar (Commander) se farmaya ki jis sipahee ko tumne zabardasti dariya mein utara tha aur usne Ya Umarahu Ya Umarahu! Pukara tha. Uska kya waqi’aa tha? Sipeh salaar ne arz kiya mujhe apni fauj ko dariya ke paar utaarna tha isliye maine usko paani ki gehraai ka andaaza karne ke liye dariya mein utarne ka hukm diya tha magar mausam bahut sard tha aur zordaar hawa chal rahi thi isliye usko sardi lag gayi aur usne 2 martaba buland aawaz se “Ya Umarahu! Ya Umarahu!” kaha aur intiqaal kar gaya. Khuda gawaah hai ki maine hargiz usko halaak karne ki niyyat se dariya mein utarne ka hukm nahin diya tha. Aapne farmaya aese mausam mein us sipahee ka dariya ki gehraai mein utaarna qatle khata ke hukm mein hai. Lihaza apne maal se tum uske waariso ko uska khoon baha (jaan ka badla) ada karo.

(Izaalatulkhifa Safa 172)

In waqi’aat se maloom hua ki Nihaaband jo Mulk-e-Iran mein hai wahaan par ladaai karne wale mujahideene islam ko Hazrat Umar Farooq Radiallaho Ta’ala Anhu ne Madeena Munawwara se dekha. Aur Mulk-e-room mein sipahee ko zabardasti dariya mein utaare jaane ko wahi se mulahiza farmaya. Aur yeh ilm-e-gaib hai jise aapne logo’n par zaahir farma kar saabit kar diya ki gairullah ke liye ilm-e-gaib ka aqeeda haq hai, isey shirk wa kufr samajhna bad-maz’habi hai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *