Category: Zulqaida

Qurbani ke Bare me Suwal Jawab Aur Masail

Sawaal: Agar koi qurbani na kare us ke badle qimat sadqa karde to durust hai? Ya qurbani hi zaruri hai? Jawab : (qurbani waajib ho to) qurbani ke dino me qurbani hi zaruri hai qimat kafi nahi.. Haa agar kisi wajah se un dino me qurbani nahi kar paya our din guzar gaye to phir […]

Zulqaida